WE ARE STARTUP NATION, אבל מי הוא אותו היזם?

מהם מאפייני האישיות של יזמים? הם פורצי הדרך לחדשנות באמצעות יצירתיות בחברתנו. יזמים שלא הצליחו לממש את המצאתם, או את רעיונותיהם, אינם מאושרים חברתית ואילו אלה שהצליחו – הם הבונים של עולמינו. אישיותם בעלת אופי אוטונומי, אונדיווידואליסטי והם מונעים מאתגרים

אלה שיפנו ליזמות יהיו אלה שלא מוכנים להתפשר על משרה משעממת או שכר נמוך. לעיתים הגורמים למוטיבציה שלהם הם כפילות קרירה ותקרת זכוכית. הם בדרך כלל יבחרו בקרירה כפולה, כך יוכלו לקדם המייזם שלהם במקביל למשרה בה הם אוחזים, או שירגישו חנוקים תחת תקרת זכוכית, שאינה מאפשרת להם להגשים את רעיונותיהם והפוטנציאל האצור בהם

כישורים ויכולות כגון: שילוב של השכלה גבוהה, ניסיון תעסוקתי משמעותי ומומחיות בתחום, הם הנכסים של היזם, שיש להם השפעה חזקה על הצלחת המיזם. מרקם איכותי של הון אנושי זה, של מומחיות ויצירתיות, מהווה יתרון תחרותי ויתרון אסטרטגי בהתכנות להצלחה. היזמים "חיים את החלום" ללא גבול  – כשהם מצליחים תכונה זו נתפשת כמקור להצלחתם – מעריצים אותם וכשהם נכשלים מפחדים מהם. שכן, "אדם עם רעיונות חדשים, הוא משוגע עד שהוא מצליח" (מרסלו ביילסה)

[הילה סמלסול]