מיומנויות ניהול של עסק יזמי – משקיעים ראו הוזהרתם !

המיזם בו אתם משקיעים זקוק לאדם הנכון שיוביל אותו להצלחה. זה משפט רלבנטי לכל בחירה של הנהלת חברה. אך במקרה של מייזם, בכל שלב התפתחותי, יתאים אדם עם אישיות וכישורים אחרים. על כן, יהיה עליכם המשקיעים, להיות ערים לקפיצות הגדילה של המייזם ולעשות את ההחלטות הנכונות ובזמן!

לבחון את תפקיד היזם, המנהל, המנהיג, במיקוד ובזמנים שונים, מתוך ההבנה שלכל אחד מהם יתרונות וחסרונות פונקציונאלים ביחס לרעהו. עלינו ללמוד את הקשרים בכל תפקיד והסינרגיה ביניהם שכן, חשיבותם רבה מעצם היותם תפקידי מפתח בארגון. במסגרת מיומנויות הניהול של עסק יזמי, קיימות גישות ותפיסות שונות לגבי התפקידים השונים לאורך חייו של המייזם. שינוי תפיסתם על פני ציר הזמן ומאפייני האישיות היזמית בנוסף לתכונותיהם של המנהל והמנהיג

היזמים הם בדרך כלל בעלי אופי אוטונומי, אונדיווידואליסטי ומונעים מאתגרים. הם "חיים את החלום" ללא גבול וביכולתם "להדביק" כמעט כל אחד בחלום. הם אלה שלא יקבלו "לא" וימשיכו בדרכם ללא לאות עד ל"כן" המיוחל, בשקדנות, בחריצות, בהתמדה ובאמונה שלמה בצדקת דרכם. הם פועלים למען חזון והמוטיבציה הבוערת בהם, לעיתים אינה מוזנת משיקולי ממון, אלא מהשינוי אותו הם מובילים

מה בין יזם למנהל ומנהיג?

אלו הם שלושה תפקידים מכריעים של ההנהגה הארגונית:

יזמות כעשיית עולם חדש. התנעה של רעיון חדש המתגבש למציאות שאותה לא הכרנו. היכולת של היזם לטעת בליבו ובלב שותפיו למיזם, תשוקת עשיה לקראת משהו שאינו קיים, להתלהב מהמחשבה על קיומו ולעמול קשה לצורך מימושו

ניהול כפעילות של הסדרת סדר, תיאום וזרימה. בשלב מתקדם של המיזם, יש צורך בחשיבה ניהולית שיוצרת מנגנונים מסודרים, ברורים ויעילים שיאפשרו לאנשים לפעול קולקטיבית לעבר מטרות מוגדרות

מנהיגות הנתפסת ככריזמה, מבטאת את סמל התקווה, השליטה על הגורל והפחתת אי הוודאות. ככזו, לאחר צמיחה נוספת של החברה היא מאפשרת, חיבור ממשי לחזון ויצירת תודעה קולקטיבית המייצרת וודאות לגבי רעיון החברה ותפקידה בחברה בה אנו חיים

כך, בשלבים שונים של המיזם ועד לצמיחתו לארגון גדול, יש להתאים את ההנהגה לשלב ההתפתחותי המתאים, על מנת להבטיח הובלה נכונה של ההון האנושי, של התהליכים בארגון ולמען הצלחתו

[הילה סמלסול]