מודל SWOT – מיקום הארגון ביחס לשוק בו הוא פועל

מודל SWOT הוא אחד המודלים הנפוצים לשימוש בעולם העסקי בעיקר בשל היותו פשוט וקל ליישום. עם זאת ,לעיתים נעשה בו שימוש יתר במצבים שאינם רלבנטיים לו

זהו מודל לניתוח אסטרטגי של עסק, מוצר, או שרות. הוא מתמקד בניתוח הגורמים הפנימיים (חוזקות וחולשות) והגורמים החיצוניים (הזדמנויות ואימים) המשפיעים על הארגון  (המוצר או השרות)

אחת המטרות של הניתוח ע"פ המודל היא הערכה וצמצום של הגורמים אשר לארגון אין שליטה עליהם. כלומר, הגורמים החיצוניים והגדלת הגורמים אשר לארגון יש שליטה עליהם (הלא הם הגורמים הפנימיים)

במסגרת תהליך הניתוח נוצרת רשימה של יתרונות, חולשות, הזדמנויות ואיומים, המהווים בסיס להתאמת המשאבים והיכולות של הארגון לסביבה התחרותית בה הוא פועל

הניתוח מאפשר זיהוי הזדמנויות בסביבה העסקית בה החוזקות מהוות יתרון משמעותי, הבנת האיומים והימנעות מסיכונים המגדילים את הרגישות לחולשות של הארגון, זיהוי החוזקות היכולות להוות יתרון תחרותי ועוד

 ניתוח סביבה פנימית

S  חוזקות  (Strengths)

 W חולשות  (Weaknesses)

ניתוח סביבה חיצונית

 O הזדמנויות  (Opportunities)

T איומים  ( Threats )

בנוסף, ניתוח לפי מודל SWOT הוא אחד השלבים האלמנטרים בעת כתיבת תכנית עסקית, בשלבי בחינת סיטואציה עסקית חדשה, כגון בחינת מוצר חדש, שרות חדש או כניסה לשוק חדש

מיפוי של ארבעת הגורמים במטריצת המודל מאפשרת על פי התוצאות  שמתקבלות

1. להעצים את חוזקות העסק

2. להציע מענה למגבלות

3. לאתר ביעילות הזדמנויות להתרחבות עסקית

4.  להתכונן מראש לאיומים מהסביבה החיצונית

שוקלים להיכנס לשוק חדש? מתכננים מוצר חדש? בוחרים יצירת שרות חדש? קבוצות עבודה פנים ארגוניות, יכולות ליצר תובנות GO/NO GO חשובות ביותר

[הילה סמלסול]