מדיה

DVK – יוליה או אירנה

Oil and gas – קוסטיה

באייר – הילית , ד"ר