CIP סין ישראל

מאז 2015 נחתם הסכם בין ישראל לסין לשיתוף פעולה בתחום החדשנות, מאז הוקמו במחוז ג'יאנגסו פארקי תעשיה ייעודיים לחברות ישראליות המעוניינות לפעול בשוק הסיני

תהליך הכניסה לשוק הסיני כרוך באתגרים רבים: פערי התרבות בין סין לישראל משמעותיים, במיוחד ברמה העסקית. בנוסף לשיקולי סיכון פיננסי, מורכבות רגולטורית, תפישה עסקית שונה, זמן ניהול יקר ומורכבויות נוספות ומגוונות המתלוות לכניסה לשוק הסיני

איפה אנחנו נכנסים לתמונה ?

בשיתוף עם חברת וילנאי קונסלטינג בעלת הכרות רבת שנים של השוק הסיני ועם קשרי ממשל ענפים, אנו מספקים ליווי עסקי ואסטרטגי לחברות המעוניינות לפעול בשוק הסיני, במגוון אסטרטגיות חדירה

לאחר בחינת הפוטנציאל העסקי, נבחנת התאמת החברות לתוכנית המוצעת על ידי ה-CIP ומגובשת תכנית אסטרטגית מתאימה 

האסטרטגיה מותאמות ליעדי החברות הישראליות והתוכנית המלווה בקבלת מענקים, היא תכנית תחת מטריה ממשלתית (ישראל וסין) המייצרת מחויבות של שני הצדדים, הסיני והישראלי למיקסום התהליך ולהצלחתו

מהו התיזמון הנכון לחברה להתחיל תהליך כניסה לשוק הסיני? כשנה עד שנתיים לפני מועד הכניסה המתוכנן 

מדוע? ומה התוכנית שאנו יכולים להציעה לכם?