הכנס השנתי ה-5 של תכנית ישראל-סין (INSSׂׂ)


סין השיגה הישגים רבים בשנים האחרונות והיא מביאה עמה הזדמנויות, יציבות ושלום, אך גם אתגרים. ממשלת ישראל פועלת לקידום וחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל לסין וצפויה לחתום על הסכם סחר חופשי כבר בשנה הבאה. על פי משרד החוץ, ישראל הצליחה להשיג את רוב היעדים שהציבה לעצמה. נציג משרד החוץ הצביע על כך שעדיין ישנה בעיה במאזן הסחר בין המדינות וישנה שאיפה מצד ישראל להגדיל את הייצוא לסין. כמו כן, קיימת בממשל הישראלי ציפייה שסין תתמוך יותר בישראל בזירה המדינית הבינלאומית.
במקביל, התחרות האסטרטגית בין סין לארצות הברית גוברת והטענה שנשמעה מפי הדוברים הסינים בכנס הייתה כי ארצות הברית איננה מבינה את סין וכי טענותיה כלפי האחרונה אינן מבוססות. כך או כך, התחרות האסטרטגית היא תוצאה של שינוי במדיניות האמריקאית והסינית גם יחד, בשנים האחרונות.