בנית אסטרטגיה תחרותית

הפלטפורמה של מודל פורטר מאפשרת לארגון לבחון את מיקומו בשוק ביחס למתחריו ולזהות את המשאבים הפנימיים העומדים לרשותו, שיכולים לייצר עבורו יתרון תחרותי. יוצאים עם מוצר חדש? שרות חדש? או שוקלים להיכנס לשוק חדש? עליכם לבנות אסטרטגיה תחרותית מתאימה

באמצעות ניתוח של 5 כוחות הפועלים על השוק בו אתם פועלים ניתן למצב את החברה ברמה התחרותית בהשוואה למתחריה הפועלים בענף ולבנות אסטרטגיה מנצחת בהתאם לנתונים

מהם אותם 5 הכוחות ?

הנחת היסוד היא שמידת האטרקטיביות של הענף עומדת ביחס ישיר לרמת התחרותיות בענף – הגיוני. אך פורטר מרחיב את התמונה בכך שאין אנו בוחנים רק את המתחרים הישירים שלנו, אלא גם את כל שאר הכוחות העשויים להשפיע על הענף, כגון: לקוחות, ספקים, מוצרים תחליפיים, עוצמת התחרות ואף מתחרים שעדיין לא נכנסו לשוק

לאחר ניתוח של כל אחד מחמשת הכוחות ביחס לחברה, ניתן יהיה להבין את רמת התחרות בענף ואת מידת האטרקטיביות והחוסן של החברה ביחס למתחריה

מידת האטרקטיביות של הענף היא נגזרת של רמת התחרות. בין החברות הפועלות בענף קיימת  תלות הדדית. פעולה של חברה אחת תגרור תגובה של המתחרה, כך שעוצמת תחרות גבוהה בין מתחרים קיימים תבוא לידי ביטוי (בדרך כלל) במלחמת מחירים ולאו דווקא בבידול שיתבטא בשיפור איכות המוצר.

יישום המודל, בקלות ובפשטות בסדנת "אסטרטגיה תחרותית מנצחת" – בה אנו יוצרים מפה של התחרות בענף והכוחות הפועלים בו, ממצבים את הארגון ביחס למתחריו ויוצרים תוכנית פעולה לאסטרטגיית תחרות מנצחת

[הילה סמלסול]

**הסדנה מיועדת למנהלים ולמקבלי החלטות ברמת אסטרטגיית השיווק, המכירות והפיתוח העסקי